Motto: Ježíš otevřel ústa a učil je:
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Bible Mt 5,2.8

V přítomnosti velkého člověka se lidí cítí malí,
v přítomnosti opravdu velkého člověka se všichni cítí velcí.
G. K. Chesterton

   Tomáš Chytil (1977), farář Církve československé husitské v Ostravě – Svinově a v Ostravě – Polance, byl až do roku 2003 členem náboženské obce v Kojetíně, kde pod vedením duchovních, manželů Dobromila a Olgy Malých, postupně přijal svátosti křtu, večeře Páně a biřmování. V letech 1997 – 2003 studoval Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor husitská teologie – psychosociální studia. V rámci přípravy pro duchovenskou službu vykonal průběžně od listopadu 2000 do května 2001 praktickou část v Praze – Vinohradech za laskavého dohledu místního faráře Daniela Majera.
 Po ukončení vysokoškolského studia přijal dne 25. 10. 2003 svátost kněžského svěcení v domovské náboženské obci Kojetín a následně byl zařazen jako duchovní v náboženské obci Ostrava - Svinov a pro potřeby ostravského vikariátu. Od dubna 2004 byl ve Svinově ustanoven farářem, od  listopadu 2005 byl pověřen administrováním náboženské obce v Ostravě – Polance. V srpnu 2008 absolvoval pěší pouť do Compostely, tzv. francouzskou cestu ze Saint Jean Pied de Port. O deset let později do Santiaga de Compostely doputoval tzv. portugalskou cestou z Porta. Je ženatý, má dvě děti. Mezi jeho oblíbenou hudbu patří Dream Theater, Nightwish, Ennio Morricone, Vlasta Redl. Knihy, ke kterým se rád vrací, jsou Bible, Mika Waltari – Egypťan Sinuhet, Herrmann Hesse – Siddhártha.